Bramka płatności
integracja

System, który umożliwia przetwarzanie płatności online, zapewniając integrację z różnymi metodami płatności i umożliwiając płatności kartą kredytową, przelewem bankowym itp.

Link skopiowano do schowka!
PCI DSS
bezpieczeństwo

Skrót od Payment Card Industry Data Security Standard. To standard bezpieczeństwa danych dla organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają dane kart płatniczych, zapewniający ochronę przed kradzieżą i nadużyciem danych.

Link skopiowano do schowka!
Tokenizacja
integracja

Proces zastępowania danych karty płatniczej unikalnym identyfikatorem zwany "tokenem", który jest używany do przetwarzania płatności bez ujawniania rzeczywistych danych karty.

Link skopiowano do schowka!
3D Secure
proces płatności bezpieczeństwo

3D Secure jest metodą autoryzacji transakcji w internecie. Polega ona na przekierowaniu użytkownika na stronę banku (lub wyświetlenia iFrame) w celu dodatkowej autoryzacji poprzez np kod autoryzacyjny, zalogowanie się na stronę banku lub potwierdzenie płatności w aplikacji bankowej.

Link skopiowano do schowka!
Kod CVV
bezpieczeństwo

Skrót od Card Verification Value. Jest to trzycyfrowy kod znajdujący się na odwrocie większości kart płatniczych lub czterocyfrowy kod na przedniej stronie kart American Express. Kod CVV służy do potwierdzenia autentyczności karty i zabezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem.

Link skopiowano do schowka!
Merchant
umowa

Termin używany do określenia sprzedawcy lub handlowca, który akceptuje płatności kartą płatniczą online lub w sklepie.

Link skopiowano do schowka!
Autoryzacja transakcji

Proces weryfikacji, czy posiadacz karty ma wystarczające środki na koncie lub wystarczający limit kredytowy, aby dokonać transakcji. Transakcja jest zatwierdzana lub odrzucana przez emitenta karty.

Link skopiowano do schowka!
Szyfrowanie SSL
bezpieczeństwo

Technologia, która zapewnia bezpieczne przesyłanie danych między przeglądarką klienta a serwerem sprzedawcy poprzez protokół HTTPS. Szyfrowanie SSL chroni dane osobowe i finansowe przed przechwyceniem przez osoby trzecie.

Link skopiowano do schowka!
Dostawca usług płatniczych (PSP)
integracja

Firma lub instytucja, która świadczy usługi przetwarzania płatności online dla sprzedawców. PSP zapewnia infrastrukturę techniczną i bezpieczeństwo dla płatności online.

Link skopiowano do schowka!
API
integracja

Interfejs programowania (skrót od ang. Application Programming Interface), czyli zestaw narzędzi programistycznych umożliwiający integrację oprogramowania lub usług z innym oprogramowaniem lub usługą w celu przekazywania informacji.

Link skopiowano do schowka!
Płatności MOTO
formy płatności

Są to transakcje pozwalające na obciążenie karty płatniczej bez fizycznej obecności jej posiadacza poprzez maila lub telefon. Pozwala ona na szybkie zabezpieczenie środków na poczet usługi, jednak ze względu na brak fizycznego udziału karty i jej posiadacza transakcje te są obarczone wysokim ryzykiem reklamacji (chargebacki).

Link skopiowano do schowka!
Przewalutowanie DCC

Opcja, która pozwala na dokonywanie transakcji kartą płatniczą w walucie klienta, a nie sprzedawcy. Oznacza to, że w momencie dokonywania płatności w obcej walucie, system automatycznie przelicza kwotę transakcji na walutę preferowaną przez klienta, zgodnie z bieżącym kursu wymiany.

Link skopiowano do schowka!
Płatności cykliczne
formy płatności

Płatności cykliczne/ subskrypcyjne/ abonamentowe/rekurencyjne - regularne transakcje, które są automatycznie pobierane z konta bankowego lub karty kredytowej użytkownika w określonym cyklu, najczęściej co miesiąc. Mogą być używane do opłacania różnych usług lub produktów, takich jak abonamenty, członkostwa, rachunki za energię elektryczną, telekomunikacyjne lub inne regularne płatności.

Link skopiowano do schowka!
Agent rozliczeniowy
umowa

(z angielskiego acquirer) to instytucja finansowa, która zajmuje się autoryzowaniem oraz rozliczaniem transakcji z użyciem kart płatniczych, których wynikiem jest transfer środków pieniężnych na rzecz sprzedawcy. Kluczowymi na polskim rynku agentami rozliczeniowymi są SIX, Elavon, Dotpay.

Link skopiowano do schowka!
Płatności wielokrotne
formy płatności

Płatności wielokrotne to rodzaj transakcji, w których wykorzystuje się zapisane dane kart płatniczych. Proces płatności wielokrotnych odbywa się po stronie sprzedawcy i jest stosowany w przypadku zmiennej wysokości lub częstotliwości opłat, zarówno w przypadku płatności cyklicznych, jak i jednorazowych.

Link skopiowano do schowka!
Cardholder

Termin używany w kontekście transakcji płatniczych i systemów kart płatniczych, takich jak karty kredytowe lub debetowe. Odnosi się do osoby, która jest właścicielem lub posiadaczem danej karty płatniczej.

Link skopiowano do schowka!
Organizacje kartowe

Instytucje lub sieci finansowe, które zarządzają i kontrolują globalne systemy płatności kartami, takimi jak karty kredytowe lub debetowe. To one ustalają standardy, regulacje i procedury dotyczące używania kart płatniczych oraz zapewniają infrastrukturę techniczną niezbędną do przetwarzania transakcji. Najważniejsze organizacje kartowe to Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Link skopiowano do schowka!
Zwrot płatności
proces płatności

Proces, w ramach którego kupujący otrzymuje zwrot środków pieniężnych za dokonane wcześniej płatności za produkty lub usługi. Jest to sytuacja, w której sprzedawca zwraca pieniądze kupującemu w odpowiedzi na różne okoliczności, takie jak zwrócenie produktu z powodu wady, anulowanie zamówienia lub niezadowolenie klienta z zakupu.

Link skopiowano do schowka!
Wycofanie płatności
proces płatności

Proces, w którym sprzedawca lub usługodawca anuluje lub unieważnia wcześniej dokonaną transakcję płatniczą. Jest to sytuacja, w której płatność, która została wcześniej autoryzowana lub zrealizowana, zostaje cofnięta i środki są zwracane kupującemu. Może być inicjowane przez sprzedawcę, usługodawcę, procesora płatności lub samą osobę dokonującą płatności.

Link skopiowano do schowka!
Espago iFrame
integracja

Metoda integracji polegająca na wyświetleniu bramki Espago na stronie merchanta.

Link skopiowano do schowka!
Bezpieczna strona płatności
integracja
Link skopiowano do schowka!
BLIK
formy płatności

BLIK to polska platforma płatności mobilnych, która umożliwia wygodne i szybkie dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą 6-cyfrowego kodu. Aby skorzystać z BLIK-a, potrzebna jest aplikacja mobilna banku, który obsługuje płatności BLIK.

Link skopiowano do schowka!
Szybki przelew
formy płatności

inaczej przelew natychmiastowy. To usługa płatnicza umożliwiająca przelew środków pieniężnych w sposób natychmiastowy lub w bardzo krótkim czasie. Odróżniają się tym od tradycyjnych przelewów bankowych, które mogą trwać kilka godzin lub dni.

Link skopiowano do schowka!
CIT

Customer Initiated Transaction - Transakcja zainicjowana przez klienta. Oznacza każdą transakcję, w której klient bierze czynny udział i wprowadza dane autoryzacyjne

Link skopiowano do schowka!
MIT

Merchant Initiated Transaction - Transakcja zainicjowana przez Sprzedawcę. Oznacza transakcję wywołaną przez sprzedawcę, bez obecności klienta i bez dodatkowego uwierzytelnienia z jego strony. Każda transakcja MIT musi być poprzedzona transakcją CIT

Link skopiowano do schowka!
Klucz GPG
bezpieczeństwo

Klucz GPG to klucz kryptograficzny używany do szyfrowania wiadomości i podpisywania cyfrowego. Klucz GPG to para kluczy: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny służy do szyfrowania wiadomości, a klucz prywatny służy do odszyfrowywania wiadomości. Klucze GPG są używane do szyfrowania wiadomości w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym odczytem.

Link skopiowano do schowka!
Boarding Espago
umowa

To bezpieczne środowisko, w którym Merchant uzupełnia dane swojej firmy potrzebne do rozpoczęcia współpracy z Espago. Pliki w EspagoBoarding trafiają do wewnętrznego systemu przechowywania i po przesłaniu nie są więcej przetwarzane, ani dostępne do pobrania przez internetową aplikację.

Link skopiowano do schowka!
Tryb Sandbox
integracja

Tryb sandbox, inaczej “piaskownica” to rodzaj środowiska testowego. Nowe zmiany wprowadzone w tym trybie nie mogą wpływać na konta działające w trybie produkcyjnym. Transakcje wykonane w “piaskownicy” nie trafiają do rozliczenia. W Espago tryb testowy jest odwzorowaniem środowiska produkcyjnego.

Link skopiowano do schowka!
Tryb produkcyjny
integracja

Tryb produkcyjny to stan, w którym konto jest gotowe do użytku przez klientów. Transakcje w tym trybie są przesyłane do rozliczenia.

Link skopiowano do schowka!
Integrator/ dostawca systemu
integracja

To firma, która projektuje, wdraża i wspiera systemy informatyczne. Integratorzy pracują z różnymi rodzajami systemów, są to np. systemy do zarządzania hotelem, siłowniami lub taksówkami.

Link skopiowano do schowka!